Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2010. - 251 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Thông tin về nhan đề (chính)
Cao Hải Yến biên soạn Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh
Xuất bản, phát hành
H., 2010: Văn hóa Thông tin
Mô tả vật lý
21 cm- 251 tr.
Thông tin về tùng thư
Bộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tóm tắt / chú giải
Trình bày cơ sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, phát huy giá trị văn hóa ứng xử trong việc xây dựng con người mới và những câu chuyện kể về văn hóa ứng xử và đạo đức Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
DVV.028875Trong kho sẵn sàng cho mượn
DVV.031745Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
MVV.045167Trong kho sẵn sàng cho mượn
MVV.049149Trong kho sẵn sàng cho mượn
MVV.049150Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Những câu chuyện chuyện hình thành phẩm chất tốt / 2019 Chi tiết
2. Truyện ngụ ngôn cho bé tập nói và tập đọc / Ánh Dương .- 2019 Chi tiết
3. Tinh thần trách nhiệm vào ngày tuyết rơi / Jeong - ho Kim,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
4. Chăm sóc ngoại hình / Ja - hong Min,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
5. Cùng vui học toán / 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN