Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: The Pilgrims of Plymouth. - China : SRA Mc Graw- Hill, 2007. - 12 p ; 21 cm. - (Leveled readers for fluency)
Thông tin về nhan đề (chính)
Kincaid, Tamara The Pilgrims of Plymouth
Xuất bản, phát hành
SRA Mc Graw- Hill, 2007.- China
Mô tả vật lý
12 p; 21 cm
Thông tin về tùng thư
Leveled readers for fluency
Tóm tắt / chú giải
The story book for children & English student & leveled reader for fluency
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Ngoại Văn
()
NVA.001218Trong kho sẵn sàng cho mượn
NVA.001219Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và năm 2020 /  Chi tiết
2. Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI): Phát triển năng lượng sạch gắn với yếu tố bền vững / Lư Dũng .-  Chi tiết
3. Không bôi trơn để nuôi tham nhũng / Theo QĐND .-  Chi tiết
4. Ai che lưng cho bạn / Ferrazzi, Keith,Trần Thị Ngân Tuyết .- 2019 Chi tiết
5. Vượt lên chính mình / Trần Hạ Mỹ,Nguyễn văn Chử .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN