Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phong cách ứng xử của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250 Tr. ; 19 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn Phong cách ứng xử của Bác Hồ
Xuất bản, phát hành
H., 2018: Hồng Đức
Mô tả vật lý
19 cm- 250 Tr.
Thông tin về tùng thư
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt / chú giải
Các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện sâu sắc như: Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh… thể hiện phong cách ứng xử của Bác
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCV.023618Trong kho sẵn sàng cho mượn
LCV.023619Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Đọc
()
DVV.036810Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVV.056669Trong kho sẵn sàng cho mượn
MVV.056670Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bước ngoặc vĩ đại của dân tộc / Văn Duẩn .-  Chi tiết
2. Chính quyền của dân lo cho dân / Hữu Thọ Chí Linh .-  Chi tiết
3. Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025: Khởi động với quyết tâm chính trị cao / Cẩm Thúy .-  Chi tiết
4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững /  Chi tiết
5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới và khát vọng vương lên /  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278; Fax:#### ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email::thuvient@baclieu.gov.vn
thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn