Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Người treo cờ cách mạng trên kỳ đài Huế : Từ cách mạng tháng tám đến quốc khánh 2/9 / Mai Thanh Hải // Thanh niên.- Diễn đàn của hội Liên Hiệp Thanh Niên Vệt Nam.-Năm 2020.- Số 234.-ngày 21-08-2020.-trang 16
Thông tin về nhan đề (chính)
Người treo cờ cách mạng trên kỳ đài Huế/ Mai Thanh Hải: Từ cách mạng tháng tám đến quốc khánh 2/9
Tóm tắt / chú giải
Tôi leo lên tầng 12 của chung cư nằm cạnh đường Minh Khai ( Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội ), đã thấy ông lão mắt sáng quắc ngồi đợi sẵn:"Tôi là Trung Tá Đặng Văn Việt, trung đoàn trưởng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam. Năm nay tôi bước sang tuổi 101"
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bước ngoặc vĩ đại của dân tộc / Văn Duẩn .-  Chi tiết
2. Chính quyền của dân lo cho dân / Hữu Thọ Chí Linh .-  Chi tiết
3. Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025: Khởi động với quyết tâm chính trị cao / Cẩm Thúy .-  Chi tiết
4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững /  Chi tiết
5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới và khát vọng vương lên /  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278; Fax:#### ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email::thuvient@baclieu.gov.vn
thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn