Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Ai che lưng cho bạn = Who's got your back : Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công - và sẽ không để bạn thất bại / Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 24. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2019. - 424 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Ai che lưng cho bạn/ Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch: Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công - và sẽ không để bạn thất bại
Dạng khác của nhan đề
Who's got your back
Lần xuất bản
In lần thứ 24
Xuất bản, phát hành
Tp.Hồ Chí Minh, 2019: Nxb Trẻ
Mô tả vật lý
21 cm- 424 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: tác giả quyển sách bestseller đừng bao giờ đi ăn một mình
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp những phương thức thay đổi hành vi tạo nên sự thành công trên thế giới, làm nền tảng cho sự trưởng thành và thay đổi cá nhân, tạo động lực lên hành động, giúp bạn xây dựng mối quan hệ trong công việc và đạt được những thành công
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCV.024342Trong kho chưa sẵn sàng
LCV.024343Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Đọc
()
DVV.037577Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVV.057838Trong kho chưa sẵn sàng
MVV.057839Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Những câu chuyện chuyện hình thành phẩm chất tốt / 2019 Chi tiết
2. Truyện ngụ ngôn cho bé tập nói và tập đọc / Ánh Dương .- 2019 Chi tiết
3. Tinh thần trách nhiệm vào ngày tuyết rơi / Jeong - ho Kim,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
4. Chăm sóc ngoại hình / Ja - hong Min,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
5. Cùng vui học toán / 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN