Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI): Phát triển năng lượng sạch gắn với yếu tố bền vững // Báo Bạc Liêu.- Năm 2021.- Số 3490.- Ngày 13/7/2021.- Tr 6
Thông tin về nhan đề (chính)
Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI): Phát triển năng lượng sạch gắn với yếu tố bền vững
Tóm tắt / chú giải
Với quyết tâm tăng trưởng nhanh và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Song, đằng sau những mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết này là hàng loạt các vấn đề đáng bàn, nhất là sự phát triển bền vững trong tương lai và thân phận, sinh kế của rất nhiều con người dưới những công trình ngàn tỷ.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Những câu chuyện chuyện hình thành phẩm chất tốt / 2019 Chi tiết
2. Truyện ngụ ngôn cho bé tập nói và tập đọc / Ánh Dương .- 2019 Chi tiết
3. Tinh thần trách nhiệm vào ngày tuyết rơi / Jeong - ho Kim,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
4. Chăm sóc ngoại hình / Ja - hong Min,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
5. Cùng vui học toán / 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN