Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và năm 2020 : Trích " Bạc Liêu thế và lực trong vthe61 kỷ XXI" // Bạc Liêu xưa và nay.- Năm 2008.- Số tháng 9.- Năm 2008.- Trv10-13
Thông tin về nhan đề (chính)
Trích " Bạc Liêu thế và lực trong vthe61 kỷ XXI" Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và năm 2020
Tóm tắt / chú giải
đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, hướng đến phát triển bền vững, việc Để khảo sát, xác định và lập quy hoạch có ý nghĩa, vai trò quyết định. Bởi vậy, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu phối kết hợp cùng Viện chiến lược phát triển và các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai lập, thẩm định đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2020.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Những câu chuyện chuyện hình thành phẩm chất tốt / 2019 Chi tiết
2. Truyện ngụ ngôn cho bé tập nói và tập đọc / Ánh Dương .- 2019 Chi tiết
3. Tinh thần trách nhiệm vào ngày tuyết rơi / Jeong - ho Kim,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
4. Chăm sóc ngoại hình / Ja - hong Min,Vũ Kim Ngân .- 2019 Chi tiết
5. Cùng vui học toán / 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN