Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chăm sóc ngoại hình : Bác tiều phu hạnh phúc / Ja - hong Min; Yeong - muk Kwon họa sĩ, Vũ Kim Ngân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. - 32 tr. ; 26 cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí)
Thông tin về nhan đề (chính)
Chăm sóc ngoại hình: Bác tiều phu hạnh phúc/ Ja - hong Min; Yeong - muk Kwon họa sĩ, Vũ Kim Ngân dịch
Xuất bản, phát hành
TP. Hồ Chí Minh, 2019: Trẻ
Mô tả vật lý
26 cm- 32 tr.
Thông tin về tùng thư
Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCL.003031Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Thiếu Nhi
()
TNV.0022031Trong kho chưa sẵn sàng
TNV.0022032Trong kho chưa sẵn sàng
TNV.0022033Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức / Hồng Tươi .-  Chi tiết
2. Tháo gỡ rào cản pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 / Kim Phượng .-  Chi tiết
3. Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch / Khánh Châu .-  Chi tiết
4. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu / Minh Châu .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN