Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cải cách hành chính: Từ thủ tục đến hiện đại hóa vẫn còn khoảng cách // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3523.- Ngày 5/10/2021.- Tr 12
Thông tin về nhan đề (chính)
Cải cách hành chính: Từ thủ tục đến hiện đại hóa vẫn còn khoảng cách
Tóm tắt / chú giải
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - khâu đột phá nhằm đổi mới mối quan hệ giữa Nhà nước, là người “cầm lái”, người quản lý và cũng là người phục vụ với công dân, là “khách hàng” và cũng là người “chèo thuyền”. Các cơ quan nhà nước cần tập trung nâng cao vai trò phục vụ Nhân dân, phục vụ phát triển, thực hiện công tác đơn giản hóa TTHC, công khai thẩm quyền và quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động dân sự và sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Để thực hiện được những vấn đề cốt lõi đó, câu chuyện đặt ra còn ở việc làm sao để hiện đại hóa nền hành chính hiện nay.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức / Hồng Tươi .-  Chi tiết
2. Tháo gỡ rào cản pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 / Kim Phượng .-  Chi tiết
3. Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch / Khánh Châu .-  Chi tiết
4. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu / Minh Châu .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN