Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất - kinh doanh // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3524.- Ngày 7/10/2021.- Tr 4
Thông tin về nhan đề (chính)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất - kinh doanh
Tóm tắt / chú giải
So với những địa phương khác, các doanh nghiệp của tỉnh chiếm phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đây là đối tượng dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngôn ngữ mạng / Nguyễn Văn Khang .- 2019 Chi tiết
2. Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức / Hồng Tươi .-  Chi tiết
3. Tháo gỡ rào cản pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 / Kim Phượng .-  Chi tiết
4. Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch / Khánh Châu .-  Chi tiết
5. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung .- 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN