Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Xây dựng bộ máy chính quyền hành động: Kiến tạo sức mạnh lòng dân : Bài 1: Lợi ích của dân là trên hết, trước hết // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3525.- Ngày 9/10/2021.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
Bài 1: Lợi ích của dân là trên hết, trước hết Xây dựng bộ máy chính quyền hành động: Kiến tạo sức mạnh lòng dân
Tóm tắt / chú giải
Đúc kết thực tiễn xây dựng nông thôn mới, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đặc biệt là trong cuộc chiến cam go với đại dịch COVID-19, bất kỳ phong trào cách mạng nào được cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện đều khởi nguồn từ lợi ích chính đáng của dân và đích đến cuối cùng cũng là chăm lo cho dân.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức / Hồng Tươi .-  Chi tiết
2. Tháo gỡ rào cản pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 / Kim Phượng .-  Chi tiết
3. Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch / Khánh Châu .-  Chi tiết
4. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu / Minh Châu .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN