Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bạc Liêu: Dốc toàn lực để hoàn thành “mục tiêu kép” // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3525.- Ngày 9/10/2021.- Tr 4
Thông tin về nhan đề (chính)
Bạc Liêu: Dốc toàn lực để hoàn thành “mục tiêu kép”
Tóm tắt / chú giải
Với tinh thần chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021. Đặc biệt trong những tháng qua, nền kinh tế tỉnh nhà tuy bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, nhưng cả Đảng bộ và Nhân dân không ngừng quyết tâm nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức / Hồng Tươi .-  Chi tiết
2. Tháo gỡ rào cản pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 / Kim Phượng .-  Chi tiết
3. Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch / Khánh Châu .-  Chi tiết
4. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu / Minh Châu .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN