Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung / ThS. Nguyễn Thị Hoài Dung; Tuệ Minh biên soạn, tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2019. - 220 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
ThS. Nguyễn Thị Hoài Dung; Tuệ Minh biên soạn, tuyển chọn Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung một tổ quốc chung
Xuất bản, phát hành
H., 2019: Thanh niên
Mô tả vật lý
21 cm- 220 tr.
Tóm tắt / chú giải
Ghi lại những câu chuyện về việc Bác Hồ chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân thành một khối
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh / 2018 Chi tiết
2. Nhược điểm của phụ nữ / Nguyễn Thu Hải My,Vũ Thùy An .- 2018 Chi tiết
3. Giáo trình xã hội học văn hóa / Mai Thị Kim Thanh .- 2019 Chi tiết
4. Một hướng tiếp cận nghiên cứu lịch sử Nam Bộ / Ngô Minh Oanh .- 2018 Chi tiết
5. An Dương Vương lập nước Âu Lạc / Trường Thành Media .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN