Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3529.- Ngày 19/10/2021.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
Huyện Hòa Bình: Huy động cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân về từ vùng dịch
Tóm tắt / chú giải
Từ ngày 1/10/2021 đến nay, người dân từ các vùng dịch trở về huyện Hòa Bình rất đông. Việc có hàng ngàn người về cùng lúc đã gây áp lực rất lớn cho địa phương trong công tác cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 cũng như các mặt công tác chăm lo nơi ăn, chốn ở...
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Đẩy mạnh các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh / Kim Trung .-  Chi tiết
2. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch trong cán bộ, công chức, viên chức / Hoàng Lam .-  Chi tiết
3. Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh / 2018 Chi tiết
4. Nhược điểm của phụ nữ / Nguyễn Thu Hải My,Vũ Thùy An .- 2018 Chi tiết
5. Giáo trình xã hội học văn hóa / Mai Thị Kim Thanh .- 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0781.6558278; Fax:84-0781.3821178 ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
 THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN