Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Một hướng tiếp cận nghiên cứu lịch sử Nam Bộ / PGS. TS. Ngô Minh Oanh. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 271 tr. ; 23 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
PGS. TS. Ngô Minh Oanh Một hướng tiếp cận nghiên cứu lịch sử Nam Bộ
Xuất bản, phát hành
H., 2018: Khoa học xã hội
Mô tả vật lý
23 cm- 271 tr.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày 20 bài viết tiêu biểu về quá trình khai phá vùng đất Nam bộ, những nhân vật lịch sử, lịch sử văn hóa thời cận đại và hiện đại của vùng đất Nam bộ sẽ cung cấp nguồn sử liệu, minh chứng lối tư duy về lịch sử vùng đất Nam Bộ.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCL.002243Xuat sach ra khoi thu vien
LCL.002244Xuat sach ra khoi thu vien
Kho Đọc
()
DVL.008185Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVL.008504Trong kho chưa sẵn sàng
MVL.008505Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------