Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình xã hội học văn hóa / TS. Mai Thị Kim Thanh. - Tái bản có chỉnh lý và bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2019. - 252 tr. ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
TS. Mai Thị Kim Thanh Giáo trình xã hội học văn hóa
Lần xuất bản
Tái bản có chỉnh lý và bổ sung
Xuất bản, phát hành
Đà Nẵng, 2019: Nxb Đà Nẵng
Mô tả vật lý
24 cm- 252 tr.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những vấn đề thiết kế về xã hội học văn hóa; Những lí thuyết, phương pháp thu thập thông tin chính và các bước triển khai trong nghiên cứu xã hội học văn hóa; Các thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học văn hóa; Văn hóa qua một số lĩnh vực của đời sống xã hội...
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCL.002225Trong kho chưa sẵn sàng
LCL.002226Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Đọc
()
DVL.008176Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVL.008486Trong kho chưa sẵn sàng
MVL.008487Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền trung Việt Nam / Trần Kỳ Phương .- 2019 Chi tiết
2. Luật tục của người Dao Tiền / Bàn Thị Kim Cúc .- 2019 Chi tiết
3. Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến .- 2019 Chi tiết
4. Làng Cọi Khê truyền thống và đổi mới / Nguyễn Thị Tô Hoài .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL /  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn