Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nhược điểm của phụ nữ / Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 319 tr. ; 23 cm. - (Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)
Thông tin về nhan đề (chính)
Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An biên soạn Nhược điểm của phụ nữ
Xuất bản, phát hành
H., 2018: Thanh niên
Mô tả vật lý
23 cm- 319 tr.
Thông tin về tùng thư
Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ
Tóm tắt / chú giải
Cuốn sách gồm 11 chương nêu nên những nhược điểm thường gặp phải của phụ nữ như: Người phụ nữ nông cạn sẽ tự tay phá hủy hôn nhân, nói chuyện phải biết giữ mồm giữ miệng...
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCL.002209Xuat sach ra khoi thu vien
LCL.002210Xuat sach ra khoi thu vien
Kho Đọc
()
DVL.008168Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVL.008470Trong kho chưa sẵn sàng
MVL.008471Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------