Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. - H. : Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 268 tr. ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
Xuất bản, phát hành
H., 2018: Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Mô tả vật lý
24 cm- 268 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Tóm tắt / chú giải
Trình bày các nội dung về nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh cho cán bộ quản lí các cấp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lí từ trung ương đến địa phương trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trường xanh
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luân chuyển
()
LCL.002231Trong kho chưa sẵn sàng
LCL.002232Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Đọc
()
DVL.008179Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVL.008492Trong kho chưa sẵn sàng
MVL.008493Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền trung Việt Nam / Trần Kỳ Phương .- 2019 Chi tiết
2. Luật tục của người Dao Tiền / Bàn Thị Kim Cúc .- 2019 Chi tiết
3. Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến .- 2019 Chi tiết
4. Làng Cọi Khê truyền thống và đổi mới / Nguyễn Thị Tô Hoài .- 2019 Chi tiết
5. Xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL /  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn