Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số xuân 2021
Thông tin về nhan đề (chính)
Xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL
Tóm tắt / chú giải
So với các địa phương khác, TP. Bạc Liêu được xem là trung tâm phát triển du lịch khi thu hút trên 70% tổng lượng khách du lịch đến Bạc Liêu tham quan. Đặc biệt, trong tổng số 9 điểm du lịch tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) thì thành phô' đã sở hữu 8 điểm cùng với các lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Hoa, Khmer, góp phần làm đa dạng và phong phú thêm các sản phẩm du lịch.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. TX. Giá Rai: Tạo đột phá từ phát triển nguồn nhân lực / Hoàng Uyên .-  Chi tiết
2. Khởi sắc đời sống văn hóa ở vùng có đông đồng bào Khmer / Hữu Thọ .-  Chi tiết
3. Quý 1/2022: Những kết quả nổi bật từ công tác xây dựng Đảng và dân vận / Nguyễn Quốc .-  Chi tiết
4. Nông nghiệp Bạc Liêu và những thành tựu vượt bậc / Minh Đạt .-  Chi tiết
5. Sức mạnh từ khối đại đoàn kết dân tộc / Tuyết Thanh .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------