Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 323 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Bùi Duy Chiến Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai
Xuất bản, phát hành
H., 2019: Văn hóa dân tộc
Mô tả vật lý
21 cm- 323 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu khái quát chung về người Dao đỏ, vai trò của rừng trong đời sống của người Dao đỏ ở Lào Cai. Một số lễ cúng liên quan đến rừng của người Dao đỏ, các loại hình văn hóa dân gian, trang phục và ẩm thực liên quan đến lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
DVV.037811Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVV.058288Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Trung Kiên .-  Chi tiết
2. Bài 1: Bài học từ những mùa hạn, mặn / Chí Linh, Hữu Thọ .-  Chi tiết
3. Bạc Liêu: Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên / Nguyễn Quốc .-  Chi tiết
4. Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Trung Kiên .-  Chi tiết
5. Xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và phát triển bền vững / Minh Đạt .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------