Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền Trung Việt Nam / Trần Kỳ Phương. - H. : Hội Nhà văn, 2019. - 483 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trần Kỳ Phương Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền Trung Việt Nam
Xuất bản, phát hành
H., 2019: Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm- 483 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp các bài viết về lịch sử nghệ thuật của kiến trúc và điêu khắc đền - tháp Champa; cấu trúc kinh tế - xã hội của vương quốc cổ Champa bằng tiếp cận nhân học và khảo cổ học cảnh quan
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
DVV.037813Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MVV.058290Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Trung Kiên .-  Chi tiết
2. Bài 1: Bài học từ những mùa hạn, mặn / Chí Linh, Hữu Thọ .-  Chi tiết
3. Bạc Liêu: Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên / Nguyễn Quốc .-  Chi tiết
4. Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Trung Kiên .-  Chi tiết
5. Xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và phát triển bền vững / Minh Đạt .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------