Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Sức mạnh từ khối đại đoàn kết dân tộc // Báo Bạc Liêu.- 2022.- Số 3608.- Ngày 30/4/2022.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
Sức mạnh từ khối đại đoàn kết dân tộc
Tóm tắt / chú giải
Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam khi đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Chiến thắng 30/4/1975 trên quê hương Bạc Liêu là một phần trong đại thắng chung của dân tộc. Đặc biệt hơn, thời khắc quyết định đó Bạc Liêu đã được giải phóng không phải nổ súng, không đổ máu từ sự mưu trí, dũng cảm và quan trọng hơn hết là từ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau / 1999 Chi tiết
2. Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng .- 2001 Chi tiết
3. Hành trạng tiền bối Cao Triều Phát / Cao Bạch Liên .- 2010 Chi tiết
4. Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa .- 2012 Chi tiết
5. Nam Bộ xưa và nay / 2005 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------