Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nông nghiệp Bạc Liêu và những thành tựu vượt bậc // Báo Bạc Liêu.- 2022.- Số 3608.- Ngày 30/4/2022.- Tr 5
Thông tin về nhan đề (chính)
Nông nghiệp Bạc Liêu và những thành tựu vượt bậc
Tóm tắt / chú giải
Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, chỉ sản xuất một vụ lúa/năm, sau 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nông nghiệp Bạc Liêu đã phát triển vượt bậc với nhiều mô hình sản xuất đa canh, đa con đến nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao…
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau / 1999 Chi tiết
2. Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng .- 2001 Chi tiết
3. Hành trạng tiền bối Cao Triều Phát / Cao Bạch Liên .- 2010 Chi tiết
4. Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa .- 2012 Chi tiết
5. Nam Bộ xưa và nay / 2005 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------