Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Quý 1/2022: Những kết quả nổi bật từ công tác xây dựng Đảng và dân vận // Báo Bạc Liêu.- 2022.- Số 3609.- Ngày 3/5/2022.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
Quý 1/2022: Những kết quả nổi bật từ công tác xây dựng Đảng và dân vận
Tóm tắt / chú giải
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV) nhận định, trong quý 1/2022, công tác xây dựng Đảng và dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm 2021, các mặt công tác này có nhiều điểm nổi bật, đặt nền tảng để Bạc Liêu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau / 1999 Chi tiết
2. Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng .- 2001 Chi tiết
3. Hành trạng tiền bối Cao Triều Phát / Cao Bạch Liên .- 2010 Chi tiết
4. Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa .- 2012 Chi tiết
5. Nam Bộ xưa và nay / 2005 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------