Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Văn hóa - Văn nghệ, 2012. - 220 tr. ; 19 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Trung Nghĩa Bạc Liêu trong mắt tôi
Xuất bản, phát hành
TP. Hồ Chí Minh, 2012: Nxb Văn hóa - Văn nghệ
Mô tả vật lý
19 cm- 220 tr.
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu lịch sử phát triển 300 năm và những nét đẹp văn hoá cùng cảnh vật, con người vùng đất Bạc Liêu
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Địa Chí
(Kho tầng 1)
DCV.000938Trong kho chưa sẵn sàng
DCV.000939Trong kho chưa sẵn sàng
DCV.000940Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------