Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2001. - 245 tr. ; 20 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Văn Hoàng Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ
Xuất bản, phát hành
TP.Hồ Chí Minh, 2001: Nxb Trẻ
Mô tả vật lý
20 cm- 245 tr.
Tóm tắt / chú giải
Tập biên khảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan Triều Phát, một thành viên của mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, đại biểu quốc hội đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có những cống hiến đặc biệt cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước ở Nam Bội và sự nghiệp chung của cả nước
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Địa Chí
(Kho tầng 1)
DCV.000944Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------