Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Xây dựng người phụ nữ quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái",xứng danh "Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới / Đại tá, TS. Phùng Thị Phú // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Nxb Cơ quan Lý luận quân sự, Chính trị của quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng.- Số 3.-Tháng 3/2023.-Tr.27-29
Thông tin về nhan đề (chính)
Đại tá, TS. Phùng Thị Phú Xây dựng người phụ nữ quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái",xứng danh "Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới
Tóm tắt / chú giải
Thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”1 và trên cơ sở phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, hăng hái vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành dưới triều Nguyễn. /  Chi tiết
2. Dấu ấn của bộ đội Rađa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và một số giải pháp tổ chức lực lượng Rađa quản lý vùng trời tổ quốc trong giai đoạn mới. / Tạ Xuân Hòa .-  Chi tiết
3. Đại tướng Chu Huy Mân Người của chiến trường nóng bỏng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. / Nguyễn Hoàng Nhiên .-  Chi tiết
4. Đại tướng Chu Huy Mân góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam / Phùng Sĩ Tấn .-  Chi tiết
5. Đại tướng Chu Huy Mân Người chính ủy mẫu mực / Trịnh Văn Quyết .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------