Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 / Đại tá, TS. Dương Văn Thiên // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Nxb Cơ quan Lý luận quân sự, Chính trị của quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng.- Số 3.-Tháng 3/2023.-Tr.102-104
Thông tin về nhan đề (chính)
Đại tá, TS. Dương Văn Thiên Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975
Tóm tắt / chú giải
Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng đã phá sản âm mưu co cụm chiến lược của quân ngụy tại khu vực Duyên hải miền Trung và làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của Chiến dịch khẳng định, sự nhạy bén, tài tình của Trung ương Đảng và Bộ Tổng Tư lệnh trong chỉ đạo, điều hành tác chiến chiến dịch, nổi bật là nghệ thuật tạo và nắm thời cơ.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành dưới triều Nguyễn. /  Chi tiết
2. Dấu ấn của bộ đội Rađa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và một số giải pháp tổ chức lực lượng Rađa quản lý vùng trời tổ quốc trong giai đoạn mới. / Tạ Xuân Hòa .-  Chi tiết
3. Đại tướng Chu Huy Mân Người của chiến trường nóng bỏng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. / Nguyễn Hoàng Nhiên .-  Chi tiết
4. Đại tướng Chu Huy Mân góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam / Phùng Sĩ Tấn .-  Chi tiết
5. Đại tướng Chu Huy Mân Người chính ủy mẫu mực / Trịnh Văn Quyết .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------