Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Đại tướng Chu Huy Mân Người của chiến trường nóng bỏng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. / Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên // Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Nxb Viện lịch sử quân sự - Bộ quốc phòng.- Số 375.-Tháng 3/2023.-Tr.35-40
Thông tin về nhan đề (chính)
Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên Đại tướng Chu Huy Mân Người của chiến trường nóng bỏng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tóm tắt / chú giải
Đại tướng Chu Huy Mân-người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đây đã về với Bác Hồ và các nhà cách mạng tiền bối nhưng tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về lòng trung với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam còn sáng mãi trong lòng quân và dân ta.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Chiều vụn / Dương Thiên Lý .- 2020 Chi tiết
2. Một mảnh trăng rừng / Ma Văn Kháng .- 2020 Chi tiết
3. Đinh Tiên Hoàng / Vũ Xuân Tửu .- 2020 Chi tiết
4. Đi tìm mô hình hiệu quả cho hợp tác xã kiểu mới / Minh Đạt .-  Chi tiết
5. Nâng tầm “lúa thơm, tôm sạch” vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Lư Dũng, Kiên Nhẫn .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------