Menu trái
Danh sách tin bài
Sinh hoat Pháp luật ngày 9 tháng 8 năm 2023 (25/08/2023)

Buổi sinh hoạt do phòng Nghiệp vụ thực hiện

Sinh hoat Pháp luật ngày 9 tháng 6 năm 2023 (15/06/2023)

Buổi sinh hoạt do phòng Nghiệp vụ thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 4 năm 2023 (06/04/2023)

Buổi sinh hoạt do phòng Công tác Bạn đọc đảm nhiệm

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 11 năm 2022 (22/11/2022)

Buổi sinh hoạt do phòng Công tác Bạn đọc thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 10 năm 2022 (12/10/2022)

Buổi sinh hoạt do phòng Công tác Bạn đọc thực hiện

Thực hiện Hướng dẫn sỗ 54 –HD/ BTGTU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  ĐẢNG ỦY SỞ VH,TT,TT & DL ban hành công văn số 134 ngày 7 tháng 6 năm 2022 đề nghị các Chi bộ trực thuộc tổ chức 2 đợt sinh hoạt chuyên đề nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công về tác phẩm này, để nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 9 năm 2022 (12/09/2022)

Buổi sinh hoạt do phòng Nghiệp vụ thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 8 năm 2022 (09/08/2022)

Buổi sinh hoạt do Phòng CTBĐ thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 7 năm 2022 (08/07/2022)

 Buổi sinh hoạt do phòng Hành chính tổng hợp thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 6 năm 2022 (16/06/2022)

 Buổi sinh hoạt do phòng Nghiệp vụ thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)

Buổi sinh hoạt do phòng Công tác bạn đọc kết hợp với Phòng Nghiệp vụ thực hiện

Mỗi một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều toát lên nhân cách sống cao cả của Bác, đều có sức thuyết phục, giáo dục cảm hóa mọi người. Tình yêu thương như trời biển của Bác giành cho tất cả mọi người và đặc biệt là giành cho bộ đội. Có rất nhiều câu chuyện xúc động kể về tình cảm này của Bác và “Tấm lòng Bác Hồ với Chiến sĩ” do đồng chí Trần Viết Hiếu ghi lại theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ được đăng trong tác phẩm: “Bác Hồ – con người và phong cách ” là một trong những câu chuyện như thế. 

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 02 năm 2022 (22/02/2022)

 Buổi sinh hoạt do phòng Công tác bạn đọc thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 01 năm 2022 (14/01/2022)

 Buổi sinh hoạt do phòng Nghiệp vụ phối hợp cùng phòng Công tác bạn đọc thực hiện

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 12 năm 2021 (13/12/2021)

Buổi sinh hoạt do phòng Phục vụ bạn đọc phối hợp cùng phòng Tổ chức Hành chính thực hiện.

Sinh hoạt Pháp luật ngày 9 tháng 11 năm 2021 (25/11/2021)

Buổi sinh hoạt do phòng Phục vụ bạn đọc phối hợp cùng phòng Tổ chức Hành chính thực hiện.

 

Sinh hoạt ngày 28/8 năm 2016 (07/09/2016)

Buổi sinh hoạt do phòng Phục vụ bạn đọc phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ thực hiện.

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------