Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 571.961
Hôm nay: 1.948
Đang xem: 2.436
BẠC LIÊU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025) (01/12/2021)

Đó là mục tiêu được tỉnh Bạc Liêu đặt ra trong Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.


Thành phố Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Ảnh PTC

Giai đoạn 2021 - 2025, Bạc Liêu xác định mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, liên kết vùng; mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tào nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ Tư; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột và 03 đột phá đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Bạc Liêu xác định đến năm 2025, thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 10% - 11%; cơ cấu GRDP: Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 33,64%, công nghiệp và xây dựng đạt 27,79%, dịch vụ đạt 34,05; GRDP bình quân đầu người đạt 110 - 120 triệu đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đạt từ 15% - 17%/năm trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.512 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%; số bác sỹ/vạn dân đạt ít nhất 12,5 bác sỹ; tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Để triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Bạc Liêu đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết chuỗi giá trị; phát triển mạnh, bền vững, đột phá là công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí, công nghiệp chế biến thủy hải sản; tập trung đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kinh tế động lực đã xác định; phát triển du lịch Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; xúc tiến các hoạt động đối ngoại; tập trung chỉ đạo và tăng cường nguồn lực mọi mặt để huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; có 05/07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao.

Nguồn: baclieu.gov.vn - Kiều Ngân

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn