Menu trái
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1.366.748
Hôm nay: 137
Đang xem: 127
BẢNG MÃ HÓA TÊN SÁCH (13/12/2021)

 

 Tải về

A

Ê

250

OANH

408

Ơ

460

UYÊN

527

A

100

ÊC

251

OAO

409

ƠC

461

UYÊT

528

AC

101

ÊCH

252

OAP

410

ƠI

462

UYM

529

ACH

102

ÊM

253

OAT

411

ƠM

463

UYN

530

AI

103

ÊN

254

OAY

412

ƠN

464

UYNH

531

AM

104

ÊNG

255

OĂC

413

ƠNG

465

UYP

532

AN

105

ÊNH

256

OĂM

414

ƠP

466

UYT

533

ANG

106

ÊP

257

OĂN

415

ƠT

467

UYU

534

ANH

107

ÊT

258

OĂNG

416

U

Ư

550

AO

108

ÊU

259

OĂP

417

U

500

ƯA

551

AP

109

I

OAT

418

UA

501

ƯC

552

AT

110

I

300

OC

419

UÂN

502

ƯI

553

AU

111

IA

301

OE

420

UÂNG

503

ƯM

554

AY

112

ICH

302

OEC

421

UÂT

504

ƯN

555

ĂC

113

IÊC

303

OEM

422

UÂY

505

ƯNG

556

ĂM

114

IÊM

304

OEN

423

UC

506

ƯƠC

557

ĂN

115

IÊN

305

OENG

424

507

ƯƠI

558

ĂNG

116

IÊNG

306

OEO

425

UÊCH

508

ƯƠM

559

ĂP

117

IÊP

307

OEP

426

UÊNH

509

ƯƠN

560

ĂT

118

IÊT

308

OET

427

UI

510

ƯƠNG

561

ÂC

119

IÊU

309

OI

428

UM

511

ƯƠP

562

ÂM

120

IM

310

OM

429

UN

512

ƯƠT

563

ÂN

121

IN

311

ON

430

UNG

513

ƯƠU

564

ÂNG

122

INH

312

ONG

431

UÔC

514

ƯT

565

ÂP

123

IP

313

OOC

432

UÔI

515

ƯU

566

ÂT

124

IT

314

OONG

433

UÔM

516

Y

ÂU

125

IU

315

OP

434

UÔN

517

Y

600

ÂY

126

O

OT

435

UÔNG

518

601

E

O

400

Ô

450

UÔT

519

YÊM

602

E

200

OA

401

ÔC

451

ƯƠ

520

YÊN

603

EC

201

OAC

402

ÔI

452

UP

521

YÊNG

604

EM

202

OACH

403

ÔM

453

UT

522

YÊT

605

EN

203

OAI

404

ÔN

454

UY

523

YÊU

606

ENG

204

OAM

405

ÔNG

455

UYA

524

YM

607

EO

205

OAN

406

ÔÔNG

456

UYCH

525

YN

608

EP

206

OANG

407

ÔP

457

UYÊC

526

YNH

609

ET

207

 

 

ÔT

458

 

 

YP

610


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------