Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 528,870
Hôm nay: 1,456
Đang xem: 2,242
Sinh hoạt ngày 9/11 năm 2020 (13/11/2020)

 

CHUYÊN ĐỀ 1:

 

HỌC TẬP VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

1. Văn hóa giao tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới là một sự kết tinh hài hòa giữa giá trị văn hóa giao tiếp truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa giao tiếp của thế giới hiện đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao tiếp hành chính được hình thành và phát triển trên cơ sở lòng yêu con người, yêu sự nghiệp giải phóng dân tộc, yêu quê hương, đất nước. 

Văn hóa giao tiếp của Hồ Chí Minh thể hiện một phong thái đặc biệt, đầy nhân văn, nhân bản của con người. Người luôn bình dị, lạc quan, yêu đời, xử lý một cách khéo léo các tình huống giao tiếp xảy ra có lợi cho công việc chung của Nhà nước. Người luôn có một phong cách và kỹ năng giao tiếp giản dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, tế nhị và chu đáo với mọi người. Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến giá trị văn hóa giao tiếp ở Người.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã nói về Hồ Chí Minh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu". Sức thuyết phục của nhân cách và phong cách giao tiếp hành chính của Người tỏa sáng cho hoạt động giao tiếp hành chính của chúng ta ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được UNESCO công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc". Văn hóa giao tiếp hành chính của Hồ Chí Minh là một chuẩn mực cho tất cả cán bộ, công chức noi theo trong quan hệ giao tiếp với nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức trong giao tiếp hành chính hiện nay cần nắm  vững một số nguyên tắc cơ bản trong văn hóa giao tiếp hành chính của Hồ Chí Minh như sau:

Một là, phải biết tôn trọng và lễ phép với nhân dân, hoạt động hành chính phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, luôn chăm lo đến nhân dân.

Người viết: "Gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu độc lập trên nền nhân dân". Đó là một chân lý mà Hồ Chí Minh đã đúc rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển Nhà nước ta.

Hai là, phải thương yêu, quí trọng con người, biết đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Người nói: chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới, chân thành, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết, học người và giúp người tiến bộ. Xem xét, đánh giá con người phải không được chủ quan phiến diện, một chiều theo cảm tính mà phải khách quan, toàn diện, không thiên vị, không thành kiến, hẹp hòi. Tôn trọng công lý, yêu thương con người là nền tảng cơ bản trong văn hóa giao tiếp hành chính của Hồ Chí Minh.

Ba là, cán bộ, công chức cần phải có đạo đức cần, kiệm,  liêm, chính.

Hồ Chủ tịch nói: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Trong hoạt động hành chính Người coi  trọng cả hai nhưng luôn khẳng định đức là gốc. Bản thân Hồ Chủ tịch cũng là một hiện thân trong sáng về tấm gương cần, kiệm, liêm, chính. Người nói: "Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi, nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn làm như vậy, chúng ta cần phải cần, kiệm, liêm, chính".

Bốn là, phải giữa chữ "tín". Trong quan hệ giao tiếp hành chính giữ chữ tín là để lòng dân tin yêu Nhà nước.

Muốn giữ đuợc chữ tín, công chức hành chính phải luôn "lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, không hứa suông, không nói một đằng làm một nẻo". Khổng Tử nói: "Bỏ lương thực thì có thể chết đói, chứ dân không tin thì chính quyền sụp đổ".

Năm là, nắm vững nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Cái "bất biến" đó là mục tiêu vì con người và do con người, vì hạnh phúc của nhân dân, độc lập tự do của dân tộc. Cái "vạn biến" là thực tiễn luôn vận động và biến đổi không ngừng, do vậy trong giao tiếp con người cần phải linh hoạt, năng động, thích nghi với sự thay đổi đó.

3. Trong hoạt động hành chính hiện nay, cần áp dụng các nguyên tắc trên vào trong các mối quan hệ giao tiếp hành chính cơ bản sau để thể hiện tầm cao của giá trị văn hóa giao tiếp mà cán bộ, công chức sống, học tập và noi gương Bác Hồ vĩ đại:

Một là, trong quan hệ với cấp trên - dưới phải nâng cao vai trò của văn hóa quyền lực.

Đối với cấp dưới, cán bộ lãnh đạo phải biết đặt đúng người, đúng việc, đúng sở trường, sở đoản của họ. Người nói: "chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm của họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người". Trong giao tiếp phải giúp cấp dưới cho đúng.

Có năm cách giao tiếp với cấp dưới trong văn hóa quyền lực của Hồ Chủ tịch, đó là:

- Chỉ đạo, biết ủy quyền: "thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng không sợ. Nhưng phải luôn luôn tùy hoàn cảnh mà bày vẽ cho họ về phương hướng công tác, cách thức công tác, để cho họ phát triển năng lực và sáng kiến của họ...".

- Nâng cao, phát huy sáng kiến: kịp thời biểu dương những sáng kiến, động viên, khen ngợi kịp thời.

- Kiểm tra, cải tạo: thái độ  đối với những khuyết điểm của cấp dưới cần khoan dung, nhân ái, giúp đỡ họ thấy rõ nguyên nhân và chỉ cho họ cách khắc phục, tránh  mắng mỏ, xúc phạm nhân cách của họ.

- Đánh giá: đánh giá cấp dưới phải khách quan công bằng, bao dung, độ lượng, không hẹp hòi, xoi mói, bắt bẻ, cố chấp.

- Giúp đỡ: "phải luôn dùng lòng nhân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc. Và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ".

- Biết lắng nghe: "Không nên tự tôn, tự đại mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới".

Đối với cấp trên:

- Cần có thái độ tôn trọng, kính trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Nghiêm túc chấp hành quyết định của cấp trên, nếu có gì thắc mắc cần trình bày thẳng thắn trung thực, thuyết phục để cấp trên hiểu.

- Cần có thái độ trung thành, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn trong quan hệ với cấp trên, không a dua, xu nịnh, luồn cúi.

- Cần phải báo cáo khách quan trung thực, không gây nhiễu thông tin, thông tin truyền lên cấp trên phải đúng đắn để cấp trên có biện pháp xử lý hiệu quả.

Hai là, trong quan hệ với đồng cấp, chú ý:

- Cần khiêm tốn nhã nhặn khi trao đổi bàn bạc những ý kiến về những vấn đề phối hợp trong hoạt động hành chính với những người đồng cấp.

- Chú ý lắng nghe ý kiến của nhau, không chủ quan, vội vàng cho ý kiến của mình là tuyệt đối đúng. Cùng nhau thảo luận để tìm ra ý kiến chung hoặc thuyết phục đồng nghiệp hiểu vấn đề mình nói, nếu chúng ta thấy ý kiến của mình là đúng.

- Biết phối hợp, đoàn kết, thương yêu nhau và chia sẻ hệ thống giá trị chung của tổ chức, trên cơ sở tôn trọng giá trị và nhân cách của nhau.

Ba là, trong quan hệ đối với nhân dân, cần nâng cao vai trò của văn hóa phục vụ

- Sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh là sự nghiệp vì dân, theo Người, suy nghĩ, hành động, sáng tác đều xuất phát từ cái Tâm: vì nhân dân phục vụ. Người đã từng nói vào năm 1946 "Tôi thiết tha mong muốn cho nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở".

- Trong giao tiếp với dân, Người luôn tâm niệm phục vụ nhân dân  làm khuôn phép cho giao tiếp hành chính. Người viết: Dân rất tốt, vì thế bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của dân mà làm, cách làm việc tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo.v.v... của chúng ta đều phải lấy câu này làm khuôn mẫu: "Từ trong quần chúng mà ra, về sâu trong quần chúng". 

- Phong cách giao tiếp ứng xử với  dân trước hết là kính trọng, lễ phép, không hống hách, cửa quyền, hách dịch, quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của dân đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân.

Tóm lại, trong giao tiếp hành chính cần quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi suy nghĩ, tình cảm và hành động của mọi người, thể hiện trình độ văn hóa giao tiếp cao thông qua ngôn ngữ, thái độ, cử chỉ, tác phong, hành vi... đối với đối tượng giao tiếp. Cán bộ, công chức hành chính cần luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, thái độ và hành vi ứng xử trong hoạt động hành chính để đem lại hiệu lực và hiệu quả của quản lý hành chính.

Phần giới thiệu chuyên đề 1 đến đây là hết. Để tiếp tục chương trình kính mời các đ/c lắng nghe phần tiếp theo chuyên đề 2: “Nghị định số: 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập” được ban hành vào ngày 10/9/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Nghị định gồm 5 chương và 21 điều.

Và sau đây tôi xin trình bày một số chương và điều của Nghị định này.

 Mời các đồng chí cùng lắng nghe qua phần trình bày của đ/c Thanh Hòa và Thùy Trang

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định số: 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Chương I

 

 

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Nghị định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Điều 3. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc

 

1. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

5. Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Điều 4. Căn cứ xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

 

1. Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

3. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

a) Danh mục vị trí việc làm

b) Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm

c) Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

 

 

Chương II

 

 

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

 

Điều 5. Phân loại vị trí việc làm

 

1. Phân loại theo khối lượng công việc

a) Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

b) Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

c) Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

2. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

b) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

c) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

 

Điều 6. Trình tự phê duyệt vị trí việc làm

 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4. Hội đồng trường của trường đại học công lập ban hành danh mục vị trí việc làm của đơn vị theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Nghị định này.

 

Điều 7. Hồ sơ và thời hạn thẩm định Đề án vị trí việc làm

 

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm;

b) Đề án vị trí việc làm;

c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng đề án vị trí việc làm (nếu có).

2. Nội dung Đề án vị trí việc làm gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng Đề án vị trí việc làm;

b) Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp;

c) Xác định vị trí việc làm, trong đó có: Bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực, chức danh nghề nghiệp của từng vị trí việc làm;

d) Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

3. Thời hạn thẩm định

 

Điều 8. Điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

 

1. Việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định này.

 

 

Chương III

 

 

 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

 

Điều 9. Trình tự phê duyệt số lượng người làm việc hàng năm

 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định này

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Điều 10. Hồ sơ và thời hạn gửi kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm

 

1. Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương .

2. Nội dung kế hoạch số lượng người làm việc .

3. Thời gian gửi kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của bộ, ngành, địa phương

Điều 11. Điều chỉnh số lượng người làm việc hàng năm

1. Việc điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập, tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trình tự, hồ sơ điều chỉnh số lượng người làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này.

 

 

Chương IV

 

 

 

TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

 

Điều 12. Trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu bộ, ngành

 

 

 

Điều 13. Trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Điều 14. Trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Điều 15. Trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 

Điều 16. Trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

 

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

a) Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm việc.

b) Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

c) Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

a) Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm; trình cấp có thẩm quyền quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

b) Chỉ đạo lập kế hoạch số lượng người làm việc, kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc hàng năm của đơn vị theo quy định tại Nghị định này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

 

 

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

 

Điều 17. Xử lý trách nhiệm

 

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý) và Hội đồng trường (đối với trường đại học công lập) thực hiện không đúng quy định tại Nghị định này thì bị xem xét đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và của pháp luật.

 

Điều 18. Áp dụng quy định của Nghị định này đối với các đối tượng khác

 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cô phần có quyền biểu quyết được áp dụng các quy định của Nghị định này trong việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc của đơn vị.

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278; Fax:#### ;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email::thuvient@baclieu.gov.vn
thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn