Menu trái
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1.366.806
Hôm nay: 195
Đang xem: 185
Giới thiệu sách ''TỪ PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI ĐẾN ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975'' (20/04/2022)


          Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc như một trong những trang sử chói lọi nhất, đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ của cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc của nhân dân toàn thế giới trong thế kỷ XX. Chiến thắng ấy đã một lần nữa ghi dấu ấn cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng chính nghĩa, chống lại các thế lực xâm lược, quyết không khuất phục trước dã tâm hèn hạ.

          Trải qua nhiều tháng năm gian khổ và ác liệt, nhân dân hai miền Nam Bắc đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua bao thách thức cam go và đau thương mất mác để giành thắng lợi cuối cùng. Thấm sau lời Bác : “Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn. Núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giời thay đổi”. Tinh thần yêu nước và đoàn kết của cả dân tộc được phát huy cao độ trong suốt tiến trình lịch sử và trong những giai đoạn khốc liệt nhất của của uộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để đến đích giành thắng lợi hoàn toàn.

          Nhìn lại lịch sử để hiểu rõ hơn giá trị chân lý của độc lập, thống nhất dân tộc, đất nước và khát vọng tự do, hòa bình của cả dân tộc Việt Nam và của cả lực lượng tiến bộ, hòa bình, dân chủ thế giới, nhận thức sâu sắc thêm sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tập sách Từ phong trào Đồng Khởi đến đại thắng mùa xuân 1975 do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản 2015, giúp bạn đọc hệ thống các sự kiện tiêu biểu, mang tính quyết định đến thắng lợi chung của cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Tập sách dày 227 trang gồm ba chương: Chương 1: PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI - BƯỚC NGOẶC CĂN BẢN CUỘC ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG Ở MIỀN NAM; Chương 2: ĐÁNH THẮNG CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ; chương 3: ĐI THẮNG MÙA XUÂN 1975 theo thứ tự thời gian diễn ra các sự kiện mở đầu, các bước phát triển và kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời nêu lên ý nghĩa lịch sử vĩ đại và nguyên nhân căn bản dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.

          Trong lời giới thiệu, có đoạn: "Phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam diễn ra cách đây 60 năm Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), đông đảo nhân dân miền Nam nhất tề nổi dậy khởi nghĩa nhằm xóa bỏ ách kìm kẹp của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, giành quyền làm chủ về tay nhân dân. Cũng từ đây, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần chuyển dần sang chiến tranh cách mạng. Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, suốt 15 năm, quân và dân ta với tinh thần quyết chiến quyết thắng, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, chiến đấu dũng cảm, mưu trí đã đánh thắng các chiến lược chiến tranh tàn bạo và thâm độc của tên đế quốc đầu sỏ, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giành thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiên chống Mỹ, cứu nước, thực hiện trọn vẹn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, khôi phục nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới". Đã hàm ý nội dung cơ bản của cả tập sách và hệ thống các sự kiện tiêu biểu trong suốt 15 năm giai đoạn 1960 – 1975 của cuộc chiến tranh giải phóng.

     Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước. Thư viện giới thiệu Sách chuyên đề 30/4 với nhan đề Từ phong trào Đồng khởi đến Đại thắng mùa Xuân 1975” của các tác giả Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng. Góp thêm tư liệu về Đại thắng mùa Xuân 1975, nhằm giáo dục ý thức đối với thế hệ trẻ trong việc phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ trước, đóng góp công sức và trí lực vào sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. THư viện xin trân trọng giới thiệu và phục vụ bạn đọc.

Kho Đọc

DVV.033340

Kho Mượn

MVV.051285

MVV.051286


 

 

 

Thông tin về nhan đề (chính)

Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại thắng mùa Xuân 1975

Xuất bản, phát hành

H., 2015: Văn hóa Thông tin

Mô tả vật lý

21 cm- 228 tr.

Thông tin về tùng thư

40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 - 2015

Tóm tắt / chú giải

Hoàn cảnh lịch sử, thuận lợi, khó khăn cũng như diễn biến, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát

Kháng chiến chống Mỹ  Lịch sử Việt Nam  Miền Nam  Phong trào Đồng Khởi  

 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------