Menu trái
Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1.366.800
Hôm nay: 189
Đang xem: 179
Giới thiệu sách: BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH (01/06/2022)


 

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường đầu tư ở nước ta không ngừng được cải thiện, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện đã tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau ra đời và phát triển mạnh mẽ. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) tăng nhanh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong doanh nghiệp, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Quan hệ lao động hài hòa, ổn định sẽ tạo động lực cho người lao động, lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, hăng say lao động, tạo ra năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ ngày càng cao, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động không tốt sẽ làm phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, cùng với việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, Việt Nam ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm xây dựng quan hệ lao động trong các DNCVĐTNN hài hòa, ổn định và tiến bộ, trong đó quyền lợi của hai bên được đảm bảo. Tuy nhiên, trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở vị thế yếu hơn, quyền và lợi ích của họ dễ bị người sử dụng lao động xâm hại do họ phụ thuộc và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

            Thư viện tỉnh Bạc liêu xin trân trong giới thiệu quyển sách “Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành” của tác giả TS. Trần Nguyên Cường;  Xuất bản năm 2019 sách dầy 356 trang, khổ 14,5 cmx 20,5 cm do nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Quyển sách tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người lao động là công dân Việt Nam làm việc tại các DNCVĐTNN, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Thư viện tỉnh Bạc Liêu xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cùng tham khảo.

 

Thông tin về nhan đề (chính)

TS. Trần Nguyên Cường Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Xuất bản, phát hành

H., 2019: Lao động

Mô tả vật lý

21 cm- 356 tr.

Tóm tắt / chú giải

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người lao động là công dân Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát

Doanh nghiệp  Người lao động  Pháp luật  Vốn đầu tư nước ngoài  


 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------